Przesyłanie artykułu

Artykuł do recenzji

Artykuł do recenzji należy przesłać e-mailem na adres redakcji:

peregrinus.cracoviensis@uj.edu.pl

Załącznik może zawierać następujące części zapisane w jednym pliku w formacie PDF, DOC lub RTF:

 1. Tekst artykułu
 2. Tabele z podpisami
 3. Ryciny z podpisami
 4. Fotografie z podpisami

Artykuł do druku

Artykuł do druku po dokonaniu poprawek sugerowanych przez recenzentów i redakcję należy przesłać e-mailem na adres redakcji

peregrinus.cracoviensis@uj.edu.pl

Załącznik może zawierać następujące pliki:

 1. Tekst artykułu (*.DOC, *.RTF)
 2. Tabele z podpisami. Każda tabela zapisana w osobnym pliku (*.DOC, *.RTF)
 3. Podpisy do rycin (*.DOC, *.RTF)
 4. Ryciny opisane w nazwie pliku numerem zgodnie z kolejnością w tekście (*.JPG, *.TIF)
 5. Podpisy do fotografii (*.DOC, *.RTF)
 6. Fotografie opisane w nazwie pliku numerem zgodnie z kolejnością w tekście (*.JPG, *.TIF)
 7. Oświadczenie autora