Redakcja

Redaktor naczelny

Izabela Sołjan

Redaktor tematyczny

Elżbieta Bilska-Wodecka

Sekretarz redakcji

Justyna Liro

Redaktor statystyczny

Michał Paszkowski

Redaktor językowy

Grzegorz Zebik

Rada Naukowa

Antoni Jackowski

Rene Matlovič

Tomasz Havliček

Ewa Klima

Alfred Krogman

Agata Mirek

Maciej Ostrowski