Informacje dla recenzenta

Recenzenci artykułów w 2014 roku

 • Zygmunt Górka
 • Ludwik Kaszowski
 • Ewa Klima
 • Rene Matlovic
 • Agnieszka Staszczyk
 • Bogdan Włodarczyk

Recenzenci artykułów w 2013 roku

 • Zygmunt Górka
 • Ewa Klima
 • Mirosław Mika
 • Anita Wolaniuk

Recenzenci artykułów w 2012 roku

 • Róża Godula-Węcławowicz
 • Roman Jusiak OFM
 • Ludwik Kaszowski OSPPE
 • Roman Matykowski
 • Agata Mirek
 • Wojciech Mruk
 • Danuta Quirini-Popławska
 • Maria Soja
 • Anita Wolaniuk
 • Bogdan Włodarczyk
 • Zdzisław Zblewski

Recenzenci artykułów w latach 2010-2011

 • Bolesław Domański
 • Zygmunt Górka
 • Antoni Jackowski
 • Roman Jusiak OFM
 • Danuta Quirini-Popławska
 • Eugeniusz Rydz